KOSGEB Teşvikleri

İstanbul Evrensel OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

KOSGEB KOBİ’lere ‘İşletme Geliştirme Destek Programı’ adı altında üst sınırı 290.000 TL ‘ye kadar olan 9 farklı kalemde karşılıksız destek vermektedir.

Bu destekle KOBİ’lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Destek kalemleri aşağıdaki gibidir;
İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 TL         %60
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000 TL*
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000 TL**
4 Eğitim Desteği 20.000 TL
5 Enerji Verimliliği Desteği 35.000 TL
6 Tasarım Desteği 25.000 TL
7 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000 TL***
8 Belgelendirme Desteği 30.000 TL***
9 Test ve Analiz Desteği 30.000 TL
*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir. (**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. (***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.   Program kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler ve bunlara ilişkin genel hususlar aşağıda belirtilmiştir.  
 1. KOSGEB ‘Yurt İçi Fuar Desteği’yle TOBB, TTSG’ de yayınlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına, İzmir Enternasyonal Fuarı’na ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi
Fuarlarına katılarak ulusal network ağınızı geliştirebilirsiniz.  
 1. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini ve artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurt dışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir. Bu destek ile uluslararası ticaret ağınızı geliştirerek ihracat hacminizi arttırabilirsiniz.      
 1. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
İşletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumundan mezun, yeni eleman istihdamı için verilir. İşletmeler belirtilen limitler dâhilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırabilmektedirler.  
 1. Eğitim desteği
İşletmelerin; Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Dijital Dönüşüm, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Teknik Eğitim konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilmektedir.  
 1. Enerji Verimliliği Desteği
İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir. Ayrıca işletmelerin, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında alacağı; ön etüt, detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje danışmanlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri desteklenmektedir.  
 1. Tasarım Desteği
İşletmelerin ürün tasarımı için alacağı tasarım hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir.    
 1. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
İşletmelerin; Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent ve marka vekili giderlerine verilmektedir. Aynı şekilde TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi ile yurt dışı marka tescil belgelerine yaptığı giderlere destek verilmektedir.  
 1. Belgelendirme Desteği
İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.  
 1. Test ve analiz desteği
İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilmektedir.  
  İşletmelerimize iş yerlerinde uyguladığımız ‘Firma Ön Değerlendirme’ setimizle firmanızın mevcut durum fotoğrafını ve potansiyel teşvik haritanızı ücretsiz talep edebilirsiniz.

TEKLİF İSTE

  İSTANBUL EVRENSEL OSGB

  Evrensel OSGB, özellikle zincir yapıya sahip ulusal şirketlere yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde, şirketlerin kapasite ve sunduğu hizmet çeşitliliklerini inceleyerek etkin çözümler sunmaktadır.

  Çalışanları her türlü riske karşı korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletmenin çalışma koşullarının güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için durmadan çalışıyoruz

  NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?

  İşletmenizin ihtiyaçlarına cevap verecek ve işletmenizi iyi tanıyacak uzmanları OSGB firmamızdan bulabilirsiniz