Belgelendirme

Yerli Malı Belgesi

Sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen belgeye …

Sanayi Sicil Belgesi

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR? 6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve …

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Nedir? Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli …
İSG Destek