Elektrik

Üretim yapan şirketler, EPDK’nın düzenlediği sanayi tarifesinden elektrik alabilir ya da istediği tedarikçiyle anlaşma yaparak indirimli piyasa fiyatlarına geçebilir.

Sanayi elektrik tarifesi nedir?

Elektrik tarifelerini düzenleyen EDPK, sanayi grubu abonelerine, ticarethane tarifesinden daha ucuz birim fiyatlar sunar. Sanayi elektrik tarifesinden faydalanmak isteyen şirketler, sanayi sicil belgelerini ibraz etmelidir. Üretim yapan tüm şirketlerin, 6948 sayılı sanayi sicil kanunu’na göre, bağlı oldukları Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğünden onaylı sanayi sicil belgesi olmalıdır.

  • Görevli elektrik firmasından, EPDK sanayi tarifesine göre elektrik alamak isteyenler sanayi sicili belgesini görevli şirkete;
  • Alternatif firmadan, indirimli elektrik almak isteyen şirketler, sanayi sicil belgesini bölgelerindeki dağıtım şirketine ibraz eder.

Tarifeler ve birim fiyatlar nasıl belirlenir ?

Sanayi abonelerin dağıtım şebekesine bağlantı seviyelerine göre, orta gerilim (OG) ve alçak gerilim (AG) olarak ikiye ayrılır. EPDK ayrıca sanayi birim fiyatlarını tarife kodu ve sınıfına göre ayırır.

Tarife kodu
Şirkete, elektrik enerjisini hangi şebekeden enerji verildiğini belirtir.

Tarife sınıfı
Sanayi tarifeleri fiyatlandırma biçimine göre, çift terimli ve tek terimli olmak üzere gruplandırılır. Bu sınıflandırma 3 ve 4 nolu tarifelerde geçerlidir.

Sanayi elektrik tarife kodları

EPDK, ulusal sanayi elektrik tarifelerini dört tarife kodu kullanarak sınıflandırır. Bu yazıda perakende elektrik satışı kapsamındaki, dört numaralı sanayi tarifesi ele alınacaktır.

Yüksek gerilim

Tarife Kodu Açıklama Bağlantı seviyesi
1 İletim sisteminden, yüksek miktarda enerji tüketimi olan ağır sanayi şirketleri perakende satış kapsamındalardır. Yüksek gerilim
2 Dağıtım sisteminin orta gerilim baralarına kendi özel hattıyla bağlı sanayi şirketleridir ve perakende satış kapsamındalardır. Orta gerilim
3 Dağıtım sisteminin orta gerilim baralarına dağıtım şirketi hattı ile bağlı sanayi şirketleridir ve perakende satış kapsamındalardır.
4 Dağıtım sistemi kullanıcısı olan tüm diğer sanayi kuruluşları Orta ve alçak gerilim
İSG Destek