Bilişim Hukuku

İstanbul Evrensel OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Bilişim Hukuku; Kanunda açıklanan bilişim teknolojileri yöntemleriyle işlenen suçları incelemektedir. Bilişim Teknolojilerine günümüzde verilecek en büyük örnek Bilgisayarlar ve İnternettir. Geniş anlamda ise veri işleyebilen her türlü teknolojik cihaz ve yazılım bilişim hukukunu ilgilendirmektedir. Avukatlar ise bu Bilişim Hukukunun uygulanmasında mahkemelerde ve soruşturma aşamalarında savunmanlık ve danışmanlık alanında hizmete vermekle beraber yargılamanın her safhasında bilirkişi olarak dahi görev yapmaktadırlar.

Bilişim Suçları

Bilişim Suçları, internet ve bilgisayar kullanımının hızla artması ile giderek artan bir ivme sergilemektedir. Her geçen gün yenilenen teknoloji ile verileri koruyan sistemlerin açıkları daha kolay tespit edilmekte, paralel olarak ta yine sistemlerin güvenliği daha ileri teknolojilerle güvenlik altına alınmaktadır. Teknolojik yenilikleri takip etemeyen ve yenilenmeyen bilişim sistemleri ise güvenlik açıkları ile kullanıcılarını tehlikeye atmaktadır.

Müşteki (Zarar Gören) Açısından Bilişim Hukukunun Uygulanması

Her ne kadar yeterli güvenlik sağlanmadıysa da bilişim sistemlerine izinsiz olarak erişmek ve verileri değiştirmek-silmek kanunen suç sayılmaktadır. Her hangi bir nedenden dolayı verileri silinen veya değiştirilen kişiler Bilişim Hukukunu dayanak göstererek savcılıklara suç duyurusunda bulunabilirler. Örnek vermek gerekirse bir şirket yada şahısın kullandığı mail adresine izinsiz olarak girilmesi ve maillerin silinmesi bilişim hukuku açısından suç sayılmaktadır. Bu suçlar şikayete bağlı olup savcılık tarafından resen soruşturma yapılamamaktadır. Şikayet bireysel olarak yapılabileceği gibi avukat aracılığı ile de yapılabilmektedir.

Yapılan soruşturma sonrasında suç işlendiğine dair yeterli delil elde edilmesi halinde savcılık tarafından tespit edilen şüpheliler hakkında dava açılarak ceza almaları talep edilecektir. Bu aşamadan sonra şikayette bulunan müştekiler dilerlerse davaya katılarak takip edebileceklerdir. Davanın takibi bireysel olarak yapılabileceği gibi yine avukat ile de takip edilmesi mümkündür.

Şüpheli  Açısından Bilişim Hukukunun Uygulanması

Her ne kadar teknoloji ilerlese de bazen yapılan yanlış incelemeler yada bilinçli olarak zarar vermek adına haksız yere kişiler hakkında şikeyetlerde bulunularak dava açılmasına sebebiyet verilmektedir. Bilinen ve yaşanan en çok örnek ise bir şirkette çalışan kişinin işten kötü şartlarda ayrılması sonrasında kendisi hakkında  şirket bilgilerini silmek suçlarından şikayetlerde bulunulmasıdır. Aynı şekilde yine şirket tarafından maillerin silinmesi suçlarından da şikayetlerde bulunulmaktadır.

Bu gibi durumlarda da yine şüpheliler hakkında dava açılarak ceza almaları talep edilmektedir. Bu kişiler de mahkemelerde savunmalarını kendileri yapabileceği gibi avukat aracılığı ile de savunmalarını yapabileceklerdir.

TEKLİF İSTE

    İSTANBUL EVRENSEL OSGB

    Evrensel OSGB, özellikle zincir yapıya sahip ulusal şirketlere yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde, şirketlerin kapasite ve sunduğu hizmet çeşitliliklerini inceleyerek etkin çözümler sunmaktadır.

    Çalışanları her türlü riske karşı korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletmenin çalışma koşullarının güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için durmadan çalışıyoruz

    NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?

    İşletmenizin ihtiyaçlarına cevap verecek ve işletmenizi iyi tanıyacak uzmanları OSGB firmamızdan bulabilirsiniz