Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Evrensel OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Fikri Ve Sınai Mülkiyet, ülkelerin hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle fikri ve sınai mülkiyet hakları içerdikleri ekonomik değer gereği ticari işletmelerin de vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.

Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerden oluşan Fikri ve Sınai Mülkiyet, ülkelerin teknolojik ve ekonomik anlamda ilerlemeleri için önemli bir araç haline gelmiştir. Dünya genelindeki ticaret giderek küreselleşirken, gelişmekte olan ülkeler de aynen gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kendi ilerlemeleri için bu araçtan yararlanmaya başlamıştır.

Marka ve Patent hukuku avukatları, Türkiye ve İstanbul’da şirketlere ve bireylere İstanbul ve Türkiye’de marka tescili, İstanbul ve Türkiye’de patent tescili, İstanbul ve Türkiye’de endüstriyel tasarım tescili, marka hukuku ve davaları ile ilgili, patent hukuku ve patent davaları ile ilgili, endüstriyel tasarım hukuku ve davaları ile ilgili konularda müvekkillerine marka vekili olarak, patent vekili olarak, İstanbul ve Türkiye’de  Fikri Ve Sınai Mülkiyet hukuku konularında, marka hakkına tecavüzün önlenmesi, İstanbul taklit markaların toplatılması, marka hakkının korunması için hukuk ve ceza davalarının açılması, marka hukuk davaları ve marka ceza davaları ile ilgili konularda yabancı gerçek ve tüzel kişiler adına marka hukuku avukatları, patent hukuku avukatları tarafından şirketlerin ve bireylerin talep ettiği her türlü marka ve patent hukuku konularında hukuki hizmeti sağlamaktadır. Fikri Ve Sınai Mülkiyet, endüstrileşmiş bir ülke olma yolunda artık vazgeçilmez bir unsurdur.

Günümüzde Fikri Ve Sınai Mülkiyet, Türkiye’de ve Dünyada kabul gören bir değer olarak şirketler için de yerel ve uluslararası alanda hukuki korumayı zorunlu kılan bir unsur haline gelmiştir.

1-MARKA

Dünya Fikri ve Sınai Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) markayı şöyle tanımlamaktadır: “Marka belirli bir kimse veya kuruluş tarafından üretilen veya sağlanan belirli mal ve hizmetleri tanımlayan ayırt edici işarettir.” Ticari bir işletmenin kendisini tüketiciye anlatmasının ve tüketiciye ulaşmasının en kısa yolu olan marka, üretici ile tüketici arasında bir köprü görevi görür.

Marka tescili

» Ayırt edici niteliği sayesinde pazarda öncelik sağlar.
» Dürüst ticaret anlayışını sağlamlaştırır.
» İşletmenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunur.
» Yaratıcılığınızla oluşturduğunuz Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarınızı korur.
» Globalleşmenin hız kazandığı ortamda adil rekabeti güvence altına alır.
» Marka sahibine ait münhasır hakların korunmasını sağlar.
» Servis ve Hizmetlerde bir kimlik kartı görevi görür.
» Finansal getiri sağlayarak karlılığı artırır.

Aukatlarımız marka hukuku alanında; Türkiye’de marka tescil başvurularının yapılması, Türkiye’de marka ön araştırma işleminin yapılması,Türkiye’de tescilli markaların izlenmesi, Türkiye’de tescilli marka belgelerinin yenilenmesi, Türkiye’de tescilli markaların devir ve kısmi devirlerinin yapılması,Türkiye’de tescilli markaların birleştirilmesi,Türkiye’de tescilli markaların intikal ve veraset işlemlerinin yapılması Türkiye’de tescilli markaların lisans ve lisans yenileme işlemlerinin yapılması,Türkiye’de tescilli markaların unvan değişikliğinin yapılması, Türkiye’de tescilli markaların adres değişikliğinin yapılması, Türkiye’de tescilli markaların nevi değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  Türkiye’de tescilli markaların marka tescil belgesi suretlerinin talep edilmesi, Türkiye’de tescilli markaların marka başvurusu bölünme işleminin gerçekleştirilmesi, Türkiye’de tescilli markaların rehin işleminin yapılması,Türkiye’de tescilli markaların rüçhan hakkı için başvuru yapılması, Türkiye’de tescilli markaların marka tescili müracaatı esnasında resmi marka bülteninde yayımlanan marka başvurularına yapılacak itirazlar ve itirazlara karşı savunma hazırlanması, Türkiye’de tescilli markalar ile ilgili verilmiş Enstitü kararlarına itiraz edilmesi, Türkiye’de tescilli markaların marka bilgilerine ilişkin resmi yazı düzenleme talep edilmesi, İlgili markanın başvuru öncesi ve sonrasında Türkiye’de tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış markalarla ilgili Müvekkillerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin hazırlanması hizmetleri de sağlanmaktadır.

Marka  Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
» Marka Ismi Ve Örneği
» Vekaletname.
» Sınıf Listes
» Tescil Başvuru Ücreti Dekontu

2-PATENT

Dünya Fikri ve Sınai Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) patenti şöyle tanımlamaktadır: “Patent, bir şeyi yapmaya yönelik yeni bir yol sağlayan yada bir soruna yeni teknik çözümler ortaya koyan işlem yada ürün için tanınmış münhasır bir haktır.

Patentte Koruma:

Bir buluşun Patent ile korunabilmesi için sanayiye uygulanabilir, yeni ve tekniğin bilinen durumunu aşan özellikler göstermesi gerekir. Patent incelemeli sitemde 20 yıllık, incelemesiz sistemde ise 7 yıllık bir koruma sağlar.

Faydalı Model Belgesi nedir?
Yeni olmakla birlikte tekniğin bilinen durumunu aşmayan, ancak tekniğe yeni bir fayda getiren ve sanayiye uygulanabilen buluşlar “Faydalı Model Belgesi” ile korunur. Faydalı Model Belgesinin koruma süresi 10 yıldır. 10 yıllık sürenin tamamlanmasından sonra buluş konusu ürün kamuya mal olur ve herkes tarafından kullanılabilir.
Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) PCT ’ye üye 115 ülke bulunmaktadır. Bu anlaşma sayesinde, yapılan tek bir uluslararası patent başvurusu ile başvuran kişi tarafından anlaşmaya üye ülkeler arasından belirlenecek ülkelerde yerel nitelikte başvuru yapılması sağlanır. Böylelikle her bir ülke için ayrı ayrı tercüme masrafına gidilmesi engellenmiş olur. Seçilen ülkelerde uluslararası koruma sağlanır. Koruma süresi 20 yıldır.

Avrupa Patenti: 

Üye 20 Avrupa ülkesinde tek bir başvuru ile daha kolay ve ucuz patent alınması sağlanmıştır. Bu korumanın süresi 20 yıldır.

Patent Koruması Size Neler Sağlar?
» Teknik alandaki buluşlarınızın başkaları tarafından taklit edilmesini engeller.
» Buluşlarınız için sadece size üretim ya da kullanma hakkı verir.
» Buluşlarınız sizin için önemli bir gelir kaynağı haline gelir.
» Buluşlarınızın ihracatı Türkiye’nin gelişimine katkı sağlar.
» Pazardaki rekabet gücünüzü arttırır.
» Taklitçilere karşı hukuki yaptırım gücü sağlar.
» Ürününüzün fonksiyonel özelliklerini koruma altına alır.
» Ürünlerinize pazarda ayrıcalık kazandırır.

3-ENDÜSTRIYEL TASARıM

Dünya Fikri ve Sınai Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Endüstriyel Tasarımı şöyle tanımlamaktadır:
“Endüstriyel tasarım bir ürünün estetik veya beğeni uyandıran görünüşüdür.”Bu tasarımlar, üç boyutlu (şekil görünüş vb.) olabileceği gibi iki boyutlu (biçim, çizgi,renk vb.) da olabilir.

Hangi Tasarımlar Tescil Edilebilir.

Tescil konusu tasarımların yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Bir tasarımın aynısı tescil başvurusu ya da rüçhan tarihinden önce Dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise bu tasarım yeni sayılır. Ayırt edicilik belirlenirken, tescili istenen tasarımın, o tasarımın hakkında bilgi sahibi olan kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile o tasarımın herhangi bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olup olmadığı kıstas alınır.

Endüstriyel Tasarımın Tescili Neler Sağlar

» Yaratıcılığınızı ve ürünlerinizi korur.
» Tüketiciye sunulan seçenekleri arttırır.
» Üreticilerin pazarda rekabet gücünü arttırır.
» Rakiplerinize karşı üstünlük kazandırır.
» Ürünlerinize pazarda ayrıcalık kazandırır.
» Taklitçilere karşı hukuki bir hak kazandırır.
» Karlılığınızı arttırır.
» Ürününüzün dış görünüşünü ve şeklini korur.

Endüstriyel Tasarım Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler :

» Tasarımın Görsel Anlatımı.
» Vekaletname.
» İmza Sirküleri.
» Tarifname.
» Sınıflandırma.

TEKLİF İSTE

    İSTANBUL EVRENSEL OSGB

    Evrensel OSGB, özellikle zincir yapıya sahip ulusal şirketlere yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde, şirketlerin kapasite ve sunduğu hizmet çeşitliliklerini inceleyerek etkin çözümler sunmaktadır.

    Çalışanları her türlü riske karşı korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletmenin çalışma koşullarının güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için durmadan çalışıyoruz

    NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?

    İşletmenizin ihtiyaçlarına cevap verecek ve işletmenizi iyi tanıyacak uzmanları OSGB firmamızdan bulabilirsiniz