Sanayi Sicil Belgesi

İstanbul Evrensel OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı  İl Müdürlüklerinden aldıkları belgedir.

6948 SAYILI “SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 2. MADDESİ GEREĞİ, SANAYİ İŞLETMESİ,FAALİYETE GEÇTİĞİ ANDAN İTİBAREN 2 (İKİ) AY İÇERİSİNDE İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VEYA TAAHHÜTLÜ POSTA İLE BAŞVURULARAK “SANAYİ SİCİL BELGESİ” ALMAK ZORUNDADIR. 

Sanayi Sicil Belgesi alabilmek için öncelikle Bilim  Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının Sanayi Sicil bölümüne kayıtlı olmak gerekmektedir. Bu kayıt işleminin ardından Gerçek /Tüzel kişiliklere Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmekte ve sunmuş olduğu avantajlardan faydalanılabilmektedir. Sanayi Sicil Belgesini almanın kanuni bir zorunluluk olmasının yanı sıra, bu belgenin firmalara sunmuş olduğu bir çok faydaları bulunmaktadır. Bu faydalar aşağıda belirtilmiştir.

Sanayi Sicil Belgesinin Sağladığı Faydalar :

İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
Elektrik faturalarını %20 indirimli olan Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
Dolaylı olarak iş imkanı oluşturur.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar.

Sanayi Sicil için Gerekli Evraklar :

Onaylı Kapasite Raporu.
Ticaret Sicil Gazetelerinin A4 ebadına küçültülmüş okunaklı fotokopileri Not: Bu gazeteler şunlardır: Kuruluş gazetesi , Bütün adres değişikliklerine ilişkin gazeteler(Varsa) , Unvan değişikliğini belirten gazeteler (Varsa).
İmza Sirküleri veya beyannamelerinin fotokopileri.
A ve C beyannameleri ( Firmamızca hazırlanmaktadır) kaşeli ve imzalı.
SSK lı çalışan sayısı ve başvuru yapılan aya ait ssk tahakkuk ve bildirgesi.
Başvuru yapılan andaki elektrik sayacı üzerinde bulunan KW toplamı.
İlgili yıla ait brüt satış tutarı.

Notlar :

Sanayi Sicil Belgesi alabilmek için öncelikle Kapasite Raporuna sahip olmalısınız.Kapasite raporu hakkında bilgi için Kapasite Raporu bölümüne bakınız..
Elektrik faturalarından %20 oranında indirim alabilmeniz için ,Sanayi Sicil Belgesini bağlı bulunduğunuz elektrik idaresine bir dilekçe ile birlikte ibraz etmeniz gerekmektedir.

 

TEKLİF İSTE

    İSTANBUL EVRENSEL OSGB

    Evrensel OSGB, özellikle zincir yapıya sahip ulusal şirketlere yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde, şirketlerin kapasite ve sunduğu hizmet çeşitliliklerini inceleyerek etkin çözümler sunmaktadır.

    Çalışanları her türlü riske karşı korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletmenin çalışma koşullarının güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için durmadan çalışıyoruz

    NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?

    İşletmenizin ihtiyaçlarına cevap verecek ve işletmenizi iyi tanıyacak uzmanları OSGB firmamızdan bulabilirsiniz