Yerli Malı Belgesi

İstanbul Evrensel OSGB | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen belgeye Yerli Malı Belgesi denir.

Yerli Malı Belgesi, ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir. Yerli Malı Belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yerli Malı Belgesi verilmesi hususunda şartları ise yerli malı almak için başvuruda bulunmak isteyen kurumun bünyesinde bulunduğu odalar kontrol etmektedir.


Yerli Malı Belgesi Ne İşe Yarar?

Yerli Malı Belgesi alan tüm KOBİ ve büyük ölçekli firmalara kamu ihalelerinde %15’e kadar fiyat avantajı sağlamaktadır. Fiyat avantajı, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri üreten ve en az %50′si yerli üretim olduğu belgelenen KOBİ ve büyük ölçekli firmalara uygulanacaktır.

Yerli Malı Belgesi Nasıl ve Neren Alınır?

4734 sayılı kanunun ilgili maddesinde; Yerli istekli: (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri; Şeklinde tanımlama yapılmakta ve “Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler MADDE 63. yer almaktadır.

Yerli malı kullanımına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı avantajlardan faydalanmak için öncelikle yerli malı belgesi alınmalıdır.” Bir malın yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi koşulu aranmaktadır.”

Yerli Malı Belgesi Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir ?

Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması. Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi ve Önemi Kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere, askeri ihalelere katılım şartlarından biriside firmanın yerli malı belgesi ‘nin olmasıdır.
Yerli malı belgesi düzenlendiği tarih itibari ile 1 yıl sonra yenilenmesi gerekir.
Sanayi Ürünlerinin Yerli Malı Kabul Edilebilmesi İçin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip firmalar tarafından üretilmesi, Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartları aranır.

Gıda ve Tarımsal Ürünlerin Yerli Malı Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim Sertifikasına sahip üretici tarafından üretilmesi, Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartları aranır.

Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. Maddesi gereği “Sanayi İşletmeleri bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren dört ay içinde Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) bildirmeye mecburdurlar” hükmü gereğince yıllık işletme cetveli vermeyen firmalara idari para cezası uygulanacaktır.

Yıllık İşletme Cetveli Bildirimi İçin Gerekli Olan Evraklar:
2016 Kurumlar vergisi beyannamesi
Kapasite Raporu Fotokopisi
Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi
Son dönem elektrik faturası

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kullanıcı adım ve şifremle giriş yapamıyorum.
Çözümü :Önceki yıllarda SanayiNet üzerinden giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı ve şifreniz yeni sistemde geçerli değildir. Yeni Sistemde işlem yapabilmek için yeni kullanıcı adı ve şifre oluşturmanız gerekmektedir.

Ürün Seçme ekranından ürün seçemiyorum.
Çözümü :İnternet tarayıcısı olarak kullandığınız sürüm eski bir sürüm olabilir. Chrome tarayıcı ile işlemlerinizi daha rahat ve sorunsuz yapabilirsiniz. Chrome tarayıcıyı http://www.google.com/intl/tr/chrome/browser/ bağlantısından indirebilirsiniz.

Adres kaydı yapamıyorum.
Çözümü :Adres numaranızı biliyorsunuz ve sistemde sorguladığınız zaman kayıt gelmiyorsa, adres bilginizi İl-Belediye-Telefon-Eposta ve Açık Adres kısımlarını doldurarak kaydınızı yapabilirsiniz.

Belgemde İl ve ilçe iki defa çıkıyor.
Çözümü :Adres numaranızla sisteme kayıt yapmadıysanız, Açık adres kısmına İl-ilçe bilginizi yazmamalısınız. İl ve belediye bilgisini seçtiğiniz için belgenizde Açık adres kısmına yazdığınız kısım ve il ve belediye kısmından yaptığınız seçim eklenecektir.

Yıllık işletme cetvelinde ürün bilgilerimi giremiyorum.
Çözümü :Yıllık İşletme Cetvelini ciro bilgisini kaydetmeden alt kısımlardaki veri girişlerinizi yapamazsınız.

Ciro bilgimi kaydedemiyorum.
Çözümü :Yıllık işletme cetveli girişi ekranında şirket kimlik bilgilerinizin olduğu kısımda e-posta adresiniz bulunmuyorsa, cetvel kaydınıza başlamadan evvel üretim yeri adresi kısmında yer alan adres bilgileriniz ve e-posta bilginizi kaydetmeniz gerekiyor. E-posta kaydınızı tamamladıktan sonra Yıllık işletme cetvelini kaydedebilirsiniz.

Onayım ne zaman verilir. 
Çözümü :Onay işlemleri bulunduğunuz ilin İl müdürlüğü personeli tarafından yapılıyor. Onay süreci il müdürlüğündeki personellerin çalışmasına bağlı olarak değişmektedir.

Üretime başlama tarihine ne yazmalıyım.
Çözümü :İşletmenizin üretime başladığı tarihtir. Aynı zamanda bu bilgi yeni tarihli bir kapasite raporu varsa ön yüzünde yer almaktadır.

İşe başlama tarihi kısmına ne yazmalıyım.
Çözümü :Makine tesisatlarınızın işletmenize kurulduğu tarihtir.

Sistem hangi saatler arasında hizmet vermektedir.
Çözümü :Sistemimiz 7 gün 24 saat açık olup her an hizmet vermektedir.

Yıllık İşletme Cetveline nasıl giriş yapabilirim.
Çözümü :Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfadan Yıllık İşletme Cetveli, İptal, Zayi ve Değişiklik İşlemleri linkine tıklayınız.Açılacak olan sayfadan işletmenizi belge numaranız veya vergi numaranızla getiriniz.Yıllık İşletme Cetveli resmine tıklayınız.

 

TEKLİF İSTE

    İSTANBUL EVRENSEL OSGB

    Evrensel OSGB, özellikle zincir yapıya sahip ulusal şirketlere yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde, şirketlerin kapasite ve sunduğu hizmet çeşitliliklerini inceleyerek etkin çözümler sunmaktadır.

    Çalışanları her türlü riske karşı korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletmenin çalışma koşullarının güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için durmadan çalışıyoruz

    NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?

    İşletmenizin ihtiyaçlarına cevap verecek ve işletmenizi iyi tanıyacak uzmanları OSGB firmamızdan bulabilirsiniz